พ.ต.อ.เผชิญ ตันศิริ
ผกก.สภ.บ้านสวน

update 18/04/2557

ท่านเข้าเยี่ยมชมลำดับที่(ตั้งแต่ 01/04/2551)

" เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน "
:::ประมวลภาพกิจกรรม:::
 
::ข่าวเหตุการณ์ในพื้นที่ สภ.บ้านสวน ที่น่าสนใจ ::

::ข่าวประชาสัมพันธ์>>
คู่มือเล่มใหญ่ คำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ (แก้ไขตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓)
ระดับหน่วยงาน
คู่มือเล่มเล็ก คำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ (แก้ไขตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓)
ระดับบุคคล
 
สถานีตำรวจภูธรบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 325/2 ถนนสายบ้านสวน-ศรีสำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์/โทรสาร 055 - 699337 , 055 - 699291 , 055 - 632252

Webmaster :Pol.Sub.Lt.Jakwuth Yomwan Tel. 091-005-7575
ระดับจังหวัด ระดับภาค 6 ระดับ ภ.จว. ระดับ ภ.6